SMP Tiltrotator

Med SMP Tiltrotator blir maskinen både mer fleksibel og effektiv ved presisjonsarbeid. Med en tradisjonell gravearm ville arbeidet ha blitt mer komplisert og ta lengre tid. SMP Tiltrotator kan fås til gravemaskiner og traktorgravere i klassene 3 – 30 tonn.

SMP Tiltrotator monteres enten i det eksisterende redskapsfestet eller direkte på gravearmen, og styres enkelt med vippebryterne og rullene på styrespakene. Funksjonen kan sammenlignes med håndleddet til et menneske.

En tiltrotator er ideell ved alle typer arbeid der man normalt må forflytte maskinen for å komme til, for eksempel ved planeringsarbeid eller ved gravearbeid der man enkelt kan rotere skuffen for å jobbe med omvendt gravevinkel.

SMP Tiltrotator har uendelig rotasjon og tilter 40° i alle retninger. Svinghuset er fylt med fett for å gi optimal smøring av tannkransen og snekkeskruen. Fordelen med fettfylt svinghus er at det krever mindre vedlikehold samt at man slipper oljelekkasje på grunn av ødelagte tetninger. Fettet sikrer også full smøring ved høyt dreiemoment ved alle temperaturer. 

SMP Tiltrotator kan suppleres med gripemodul og elektrisk/hydraulisk styresystem med proporsjonalstyrte hydraulikkventiler. 

Ønsker du et tilbud på dette produktet?

Skriv inn navn, telefonnummer og e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Du må fylle ut minst ett av følgende felt; telefon eller e-post.

Ønsker du et tilbud på dette produktet?

Skriv inn navn, telefonnummer og e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Du må fylle ut minst ett av følgende felt; telefon eller e-post.

Error loading MacroEngine script (file: CBoxes.cshtml)